แพนดานัส เอส เจ เทรเวล จำกัด เราเป็นบริษัทนำเที่ยวที่มีประสบการณ์มา ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 ด้วยความตั้งใจที่อยากเผยแพร่และนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ของประเทศไทยให้คนทั่วโลกได้รู้จัก และเข้ามาสัมผัสถึงวัฒนธรรมและความ เป็นเอกลักษ์ของคนไทย เราจึงบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นำเที่ยวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มี ความรู้ความสามารถในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวและมากประสบการณ์ด้าน การนำเที่ยว พร้อมให้บริการด้วยความอบอุ่นใจ เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีบริการขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็กให้บริการกับลูก ค้าที่สนใจที่จะใช้บริการทั้งรับเข้าส่งออกจากสนามบินต่างๆ ปัจจุบันนี้ทางบริษัทได้มีการนำเข้าชุดพากษ์ทัวร์ไกด์ ที่ใช้สำหรับเดินทัวร์ในสถาน ที่ต่างๆมาใช้เรามั่นใจว่าลูกค้าจำนวนมากมีความสุขที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา